مقاله اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب نفوذ گاز رادن
مقاله میدان مغناطیسی
مقاله صافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رنجبر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات بسیاری در ارتباط با عوامل موثر بر خروج گاز رادن به عنوان پیش نشانگر زلزله انجام شده است. در این مطالعه، اثر میدان مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور، تاثیر میدان های مغناطیسی ضعیف (حداکثر ۴۰ گوس) از سد صافی های نازک از جنس کاغذ و آلومینیوم مورد آزمایش قرار گرفته است، به طوری که هنگام استفاده از صافی کاغذی در رطوبت کمتر از %۱۰، ضریب نفوذ رادن از مقدار (۱٫۴۵±۰٫۰۴)x10-7m2s-1 برای میدان مغناطیسی صفر تا مقدار  (2.43±۰٫۰۸)x10-7m2s-1برای میدان مغناطیسی ۳۹٫۵ گوس و هنگام استفاده از صافی آلومینیومی در رطوبت کمتر از ۱۰% از مقدار  (1.66±۰٫۶۷)x10-9m2s-1برای میدان مغناطیسی صفر تا مقدار برای میدان مغناطیسی ۳۹٫۵ گوس به دست آمد.