مقاله اثر مونت موریلونیت اصلاح شده بر تثبیت کادمیم در دو خاک شنی و لوم رسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۹۸ تا ۱۰۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر مونت موریلونیت اصلاح شده بر تثبیت کادمیم در دو خاک شنی و لوم رسی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مونت موریلونیت
مقاله پلی اکریل آمید
مقاله کادمیم
مقاله هم دمای جذب سطحی
مقاله واجذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراحی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدپور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی اثر مونت موریلونیت طبیعی و اصلاح شده با پلی اکریل آمید بر جذب سطحی و واجذب کادمیم در دو نوع شنی و لوم رسی انجام شد. تمامی آزمایش های هم دما در الکترولیتی بازمینه نیترات کلسیم و در۷ سطح غلظت کادمیم (۱٫۵ تا ۱۰ mg/l) انجام گرفت. آزمایش واجذب بلافاصله پس از اتمام آزمایش جذب سطحی انجام شد. هم دما های جذب سطحی، به وسیله مدل های فروندلیچ، لانگمویر و کوبله-کوریگان به خوبی بر داده ها برازش داده شدند. مدل کوبله- کوریگان با بیشترین ضریب تبیین (R2) و کمترین خطا (SEE)، بهترین برازش را بر داده ها داشت. هم دماهای جذب سطحی کادمیم تحت تاثیر پلی اکریل آمید قرار گرفتند. مقدار ضریب KL مدل لانگمویر در سوسپانسون های خاک شنی و لوم رسی حاوی مونت موریلونیت اصلاح شده، به ترتیب ۰٫۰۳۴ و ۰٫۱۹۸ بود. این مقادیر نشان دهنده تمایل زیاد کادمیم برای جذب سطحی روی مونت موریلونیت اصلاح شده است. میزان واجذب کادمیم از مونت موریلونیت طبیعی بیش تر از اصلاح شده بود. این نتیجه موید این است که به طور کلی، کانی مونت موریلونیت اصلاح شده با پلی اکریل آمید، تثبیت کننده بسیار خوبی برای کادمیم از خاک های آلوده می باشد.