سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – عضو هیات علمی (استادیار) دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمد جواد ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

فلسفه طراحی لرزه ای موجود در آیین نامه ها، تعیین تنشهای حاصل در اعضا ناشی از اعمال شتاب افقی حرکت زمین بدون در نظر گرفتن اثرات مولفه قائم را توصیه می کند. در عین حال، شکل آسیبهای سازه ای گزارش شده ناشی از زمین لرزه در محدوده نزدیک گسل به گونه ای است که متخصصین، مولفه قائم زلزله را در ایجاد چنین خرابیهای دخیل می دانند. از طرفی دیگر دیواره های برشی فولادی با ورق نازک بکی از سیستم های مقاوم نسبتا جدیدی است که در سه دهه اخیر در طراحی و تقویت ساختمان های بلند مرتبه به کار گرفته شده است. بر این اساس در این مقاله تاثیر سه مولفه حرکت زمین بر روی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی مورد بررسی قرار می گیرد، به نحوی که اثرات دو مولفه ای و سه مولفه ای زلزله بر پاسخهای لرزه ای، از قبیل تغییر مکان طبقات ، نیروی محوری ستونها و نیروی برشی و لنگر خمشی تیرها، محاسبه و مقایسه می گردد. نتایج تحلیل ها ، نشان م یدهد که مولفه قائم نیروی زلزله تاثیر قابل توجهی بر پاسخهای لرزه ای دیوارهای برشی فولادی دارد.