مقاله اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیقی انگیزشی
مقاله بازیابی
مقاله کشتی
مقاله توالی اجرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم زادگان غلام حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جباری سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اینکه سودمندی آثار موسیقی در ورزش زمینه های تحقیقاتی خاصی را به خود اختصاص داده است، در زمینه شناسایی تاثیر موسیقی روی بازیابی حرکات تحقیقات کمی وجود دارد. تحقیق حاضر، به منظور شناسایی اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی اطلاعات حین اجرای یک توالی مهارتی در ورزش کشتی انجام گرفت. ۲۴ آزمودنی پسر ورزشکار با سن (۹٫)±۶ ۲۱ سال، قد (۶٫۱)±۱۷۶٫۴ سانتی متر و وزن (۸٫۴)±۶۷٫۵ کیلوگرم طی ۸ هفته، هر هفته ۲ جلسه هر جلسه ۱۰۰ دقیقه در مرحله اکتساب، ۳۰ مهارت کشتی آزاد را آموزش دیدند. پس از ۵ روز در آخرین جلسه اکتساب، فهرستی از ۱۰ مهارت با قطعه بندی مشخص (۱ – ۳ – ۲ – ۳ – ۱) بر اساس اصول بازیابی سریالی و کدبندی شده به آزمودنی ها ارائه و از آنان خواسته شد پس از ۲ دقیقه فهرست را بازیابی و آن را اجرا کنند. آزمونگر نمره اجرای آزمودنی را نسبت به قطعه بندی فهرست ارزیابی کرد و نمره ای به توالی اجرای آزمودنی تخصیص یافت. در مرحله بعد آزمودنی ها به طور کاملا تصادفی در دو گروه آزمون و گواه قرار گرفتند. در پس آزمون فهرست دیگری با قطعه بندی اولیه به آزمودنی ارائه شد با این تفاوت که متغیر مستقل موسیقی، برای گروه آزمایشی همزمان با اجرا (بر اساس فرم BMRI و با انتخاب آزمودنی ها) پخش می شد. فرمت موسیقی mp3، کیفیت kbit/sec 192، ضرباهنگ بالاتر از ۱۲۰ و حجم صدا max %50 سیستم صوتی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی در گروه های مستقل و وابسته ((a=0.05 به این نتیجه گیری منجر شد که گروه آزمایشی، بازیابی بهتری در فنون کشتی آزاد نسبت به گروه کنترل داشتند (۰۰۷٫P=). بنابراین موسیقی می تواند به عنوان یک عامل انگیزشی در بازیابی توالی های مهارتی، طی اجرای فنون ورزش کشتی موثر باشد.