مقاله اثر مهارکننده تجزیه کانابینوئیدهای اندوژن در حضور وراپامیل بر پدیده های یادگیری و حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر مهارکننده تجزیه کانابینوئیدهای اندوژن در حضور وراپامیل بر پدیده های یادگیری و حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوکانابینوئید
مقاله URB597
مقاله احترازی غیرفعال
مقاله یادگیری و حافظه
مقاله موش صحرایی
مقاله وراپامیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: صریحی عبدالرحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اندوکانابینوئیدها یکی از سیستم های آندوژن هستند که حافظه و یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهند. در مورد تداخل کانال های کلسیمی نوع L و سیستم کانابینوئیدی در حافظه و یادگیری اختلاف نظر وجود دارد. در این مطالعه اثر تجویز حاد URB597 (مهارکننده تجزیه کانابینوئیدها) که به دنبال تجویز مزمن وراپامیل (مهارکننده کانال کلسیمی) صورت گرفته است را بر تست یادگیری احترازی غیرفعال (Passive Avoidance; PA) مورد بررسی قرار دادیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه رفتاری از ۷۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به ۷ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. حیوانات با دوز mg/kg 10، ۲۵، ۵۰ وراپامیل یا سالین به عنوان حلال وراپامیل به مدت ۱۳ روز تیمار شدند (روزانه یک وعده). قبل از انجام تست PA یک تزریق تک دوز از سالین، وراپامیل و یا (۰٫۳ mg/kg) URB597 بسته به گروه حیوان مورد آزمایش صورت گرفت و سپس، تست PA انجام می شد. تست به خاطرآوری ۲۴ ساعت بعد از یادگیری صورت می گرفت.
نتایج: این مطالعه نشان داد که URB597 و وراپامیل اکتساب و به خاطرآوری را در تست PA تضعیف می نمایند. هم چنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که URB597 تا حدودی اثرات مهاری وراپامیل بر اکتساب و به خاطرآوری را در تست PA تشدید می نماید.
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که کانال های کلسیمی نوع L دارای یک نقش در اعمال مغزی از قبیل یادگیری و حافظه می باشند. هم چنین، یک تداخل عمل بین کانال های کلسیمی و سیستم کانابینوئیدی وجود دارد. به نظر می رسد که این اثرات مربوط به تغییر اندوکانابینوئیدها در ساختمان های عصبی است که در فرآیندهای یادگیری و حافظه نقش دارند.