مقاله اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرفه
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله کود گاوی
مقاله کود شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی نژاد فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه (protulaca oleraceae)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. تیمارهای مختلف کودی شامل شاهد، ۳۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از کود اوره، ۳۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی، ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی + اوره با نسبت های ۱:۲، ۱:۱ و ۲:۱ بودند. نتایج نشان داد که بیش ترین شاخص سطح برگ در چین دوم با تیمارهای تلفیقی و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی به دست آمد. در چین اول، بیش ترین وزن تر اندام های هوایی با میانگین ۷۶٫۰۴ تن در هکتار با کاربرد ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی به دست آمد ولی اختلاف معنی داری با تیمار تلفیقی (۱:۱) نداشت. در چین دوم، وزن تر اندام های هوایی تیمار تلفیقی (۱:۱) کاهش معنی داری نسبت به ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی و یا اوره نشان داد. وزن تر برگ در چین اول به طور معنی داری بیش تر از چین دوم بود. به طورکلی استفاده از ترکیب کود آلی و شیمیایی (۱:۱) در کاهش مصرف نیتروژن کشت خرفه تک چین موثر است و افزایش محصول چین دوم تیمار تلفیقی از طریق کود سرک نیتروژن باید در پژوهش های آینده مورد بررسی قرار گیرد.