سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین معرفی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان – بندرعباس-ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی بر ق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پژوهشکده بهره برداری ایم
مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده مهندسی بر ق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران -ایران
فرزانه قائمی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان -دانشکده مهندسی بر ق- دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

یکی از مشکلات شبکه های توزیع مناطق گرمسیر مانند شهر بندرعباس، پربار بودن فیدرهای آن و عدم امکان بازیابی بار در هنگام بروز حوادث و در نتیجه اعمال خاموشی های طولانی مدت به مشترکین است . استفاده از منابع تولید پراکنده، می تواند باعث کاهش بارگیری از فیدرها و پستهای فوق توزیع و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه ه ای توزیع گردد. در این مقاله با ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده، اثر حضور منابع تولید پراکنده بر روی دو نمونه از فیدرهای پربار شبکه توزیع بندرعباس بررسی و شاخص های قابلیت اطمینان با انجام بررسی های متعددی جهت تعیین اثر مکان ، تعداد و ظرفیت منابع تولید پراکنده، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.