مقاله اثر مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو، شاخص های التهابی و پروفایل لیپیدی در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو، شاخص های التهابی و پروفایل لیپیدی در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله ویتامین C
مقاله وضعیت بعد از صرف غذا
مقاله مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت دیابت ملیتوس به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های اندوکرین و از جمله مهم ترین مشکلات بهداشتی در حال رشد، که با افزایش تولید رادیکال های آزاد و کاهش سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی به ویژه در وضعیت بعد از صرف غذا همراه است، در پژوهش حاضر به بررسی اثر مکمل آنتی اکسیدانی ویتامین C بر استرس اکسیداتیو، شاخص های التهابی و پروفایل لیپیدی در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ پرداخته شد.
مواد و روش ها: افراد مورد بررسی در پژوهش حاضر ۳۰ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲، با دامنه سنی ۲۵ تا ۶۵ سال بودند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم کپسول ویتامین C و گروه شاهد معادل آن کپسول دارونما به مدت ۶ هفته دریافت کردند. در ابتدا و انتهای دوره از هر دو گروه پس از ۱۲ ساعت ناشتایی و ۲ ساعت بعد از صرف یک وعده غذایی حاوی ۸۰ گرم چربی، خون گیری به عمل آمد و سطح مالون دی آلدهید (MDA)، اینترلوکین-۶،hs-CRP  و پروفایل لیپیدی سرم در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا اندازه گیری شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱ و آزمون من – ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مصرف ویتامین C سطح سرمی MDA ناشتا (P=0.006) و بعد از صرف غذا (۰٫۰۰۱>P) را نسبت به گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش داد، اما تغییر معنی داری در پروفایل لیپیدی و شاخص های التهابی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تجویز کوتاه مدت ویتامین C با کاهش MDA در حالت ناشتا و بعد از صرف غذا ممکن است بتواند مانع عوارض قلبی – عروقی دیابت گردد.