مقاله اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوفا
مقاله عملکرد اسانس
مقاله نیتروژن
مقاله تراکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بروجردی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چگینی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد اسانس زوفا بود. این تحقیق به صورت کرت های خردشده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نیتروﮋن در ۴ سطح صفر، ۱۵۰، ۷۵ و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار و تراکم کشت در ۳ سطح ۶، ۸، ۱۰ بوته در مترمربع بودند. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد ماده خشک و اندام دارویی در تراکم ۱۰ بوته در مترمربع به دست آمد. میزان مصرف ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم مصرف نیتروژن در مرحله حداکثر گلدهی به ترتیب موجب تولید بیشترین و کمترین تعداد برگ در ساقه اصلی بوته شدند. همچنین بالاترین عملکرد اندام دارویی با مصرف ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می گردد. تراکم ۱۰ بوته در متر مربع و میزان ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهترین تیمار می باشد.