مقاله اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی کمیت و کیفیت تربچه (.Raphanus Sativus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی کمیت و کیفیت تربچه (.Raphanus Sativus L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع نیترات
مقاله نیتروژن
مقاله گلخانه
مقاله تربچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختری آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بای بوردی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن برروی کمیت و کیفیت گیاه تربچه آزمایشی در اسفند ماه ۱۳۸۷ در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی اجرا شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار بر اساس روش متداول در مرکز تحقیقات انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل ۵ سطح نیتروژن (بصورت ۰، ۵۰ درصد کمتر از توصیه کودی (۱۲۵)، توصیه کودی (۲۵۰)، ۵۰ درصد بیشتر از توصیه کودی (۳۷۵)، ۷۵ درصد بیشتر از توصیه کودی (۴۳۷٫۵) کیلوگرم در هکتار) اجرا شد. صفاتی از قبیل عملکرد غده، وزن خشک غده، طول غده، طول برگ یادداشت برداری شد و بعد از اتمام نمونه برداری از تربچه ها میزان عناصر غذائی N، P،K  و NO3 در آن ها اندازه گیری شد. با افزایش سطوح مصرف نیتروژن عملکرد غده بطور معنی داری افزایش یافت بطوریکه تا سطح ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار عملکرد غده افزایش یافت ولی برای تیمار ۳۷۵ کیلوگرم در هکتار کاهش عملکرد مشاهده گردید. میزان نیترات در غده تربچه با مصرف نیتروژن افزایش یافت بطوریکه در سطح ۴۳۷٫۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ماکزیمم مقدار خود رسید.