مقاله اثر مقادیر مختلف علف کش های نیکو سولفورون و فورام سولفورون بر روی علف های هرز در الگوهای کشت یک ردیفه و دوردیفه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر مختلف علف کش های نیکو سولفورون و فورام سولفورون بر روی علف های هرز در الگوهای کشت یک ردیفه و دوردیفه ذرت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرایش کاشت
مقاله تراکم علف هرز
مقاله وزن خشک علف هرز
مقاله دزهای کاهش یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی ملاحسین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان نوقابی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی الگوی کاشت مناسب برای کاهش مصرف علف کش درذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل: الگوی کاشت ذرت در دو سطح (تک ردیفه و دو ردیفه) و تیمارهای علف کشی در دو سطح (نیکوسولفورون و فورام سولفورون)، تیمارهای دز علف کش نیز در ۵ سطح (مقادیر ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ گرم ماده موثر در هکتار برای نیکوسولفورون و مقادیر ۰، ۱۴، ۲۸، ۴۲ و ۵۶ گرم ماده موثره در هکتار برای فورام سولفورون). اندازه گیری تراکم و وزن خشک علفهای هرز ۲۸ روز پس از سمپاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف علف کشی در الگوهای مختلف کاشت اثرات متفاوتی را روی علف های هرز دارند. با ترویج الگوی کاشت دوردیفه می توان از طریق تقویت توان رقابتی گیاه زراعی، رشد علف های هرز را با کاهش مصرف علف کش تضعیف نمود. نیکوسولفورون تاثیر بهتری روی علف های هرز داشت. انتخاب الگوی کاشت دو ردیفه میتواند با کاهش مصرف علف کش مزایا زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد.