سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا عبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل عباسی – اعضای هیئت علمی و کارشناسان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مهناز صالحی –
کیانوش سامی –

چکیده:

دراین تحقیق تعداد ۴۸ راس بره نر پرواری در قالب طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرارگرفت بره های ازشیر گرفته شده به مدت۱۰۵ روز تحت رژیم غذایی حاوی ضایعات فرآوری شده میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قرارگرفت پسماند فراوری شده تحت جیره یکسان جایگزین قسمت علوفه ای آن براساس جداول استاندارد احتیاجات غذایی NRC,١٩٨۵ تنظیم شد نسبت های مصرف ضایعات فرآوری شده درجیره غذایی گوسفندان در چهار سطح ۰و۳۳و۶۶و۱۰۰% بود برای هر تیمار بکاررفته ۴ تکرار و درهر تکرار ۳ راس بره درهر واحد آزمایشی درنظر گرفته شد درپایان دوره پروار از هر تکرار تیمارهای بکاررفته بطور تصادفی یک راس گوسفند انتخاب شده و پس از کشتار و طی مرحله جمود نعشی درسردخانه ۵ درجه سانتی گرادبمدت ۲۴ ساعت از قسمت راسته لاشه نمونه گیری بعمل آمد و یژگیهای کیفی گوشت از نظر PH رنگ قابلیت نگهداری آب WBC وافت وزن پس از پخت مورد سنجش قرارگرفت . نتایج نشان داد مصرف پسماندهای فراوری شده میادین میوه تره بار درجیره گوسفندان برکیفیت گوشت استحصالی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی دار نداشت.