مقاله اثر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشارخون در ورزشکاران هوازی و بی هوازی مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشارخون در ورزشکاران هوازی و بی هوازی مرد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافئین
مقاله شاخص خستگی
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیار ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشارخون در ورزشکاران هوازی و بی هوازی مرد بود. نمونه آماری شامل ۳۲ مرد سالم از بین ورزشکاران هوازی (۱۶ نفر، سن ۲±۲۴ سال) و ورزشکاران بی هوازی (۱۶ نفر، سن ۳±۲۵ سال) بود که با طرح دوسوکور، به ۷ نفر از هر گروه به جای کافئین پلاسیبو یا دارونما داده شد. جلسه اول آزمون رست (پیش آزمون)، بعد از گذشتن حداقل ۴ ساعت از صرف غذا انجام شد. جلسه دوم آزمون رست (پس آزمون)، یک هفته بعد، در حالی انجام شد که آزمودنی ها یک ساعت قبل از شروع آزمون، کافئین یا دارونما را به مقدار ۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن(۶mg/kg)  در قالب کپسول های ژلاتینی مصرف کردند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های آماری t وابسته نشان داد که مصرف۶mg/kg  کافئین بر میزان فشارخون بعد از آزمون رست و همچنین بر میزان شاخص خستگی هم در ورزشکاران هوازی و هم در ورزشکاران بی هوازی تاثیر معناداری دارد و این در حالی است که در هر دو گروه ورزشکاران استقامتی و بی هوازی که از دارونما استفاده کرده بودند تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون وجود نداشت. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد افراد ورزشکار با مصرف ۶mg/kg کافئین در شکل کپسول های ژلاتینی یک ساعت قبل از فعالیت ورزشی، بتوانند خستگی خود را کاهش دهند، اما از طرفی مصرف کافئین سبب افزایش فشارخون آنها خواهد شد که ورزشکاران قبل از مصرف کافئین برای سود بردن از منفعت آن این نتایج را در نظر داشته باشند.