مقاله اثر مصرف مکمل امگا ۳ بر مقدار سرمی پروستاگلاندین ای ۲ زنان ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مکمل امگا ۳ بر مقدار سرمی پروستاگلاندین ای ۲ زنان ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل امگا ۳
مقاله پروستا گلاندین ای ۲
مقاله زنان ورزشکار
مقاله فعالیت ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: برجیان محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر اثر مصرف مکمل امگا ۳ بر مقدار سرمی پروستاگلاندین ای ۲ پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز بررسی شده است. در این پژوهش ۲۲ دانشجوی دختر ورزشکار با میانگین سنی، توده بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب ۲۱٫۱۷±۰٫۷۸، ۲۱٫۲۴±۲٫۳۲ و ۴۰٫۵۵±۴٫۹۷ به دو گروه دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه ۱ عدد کپسول امگا ۳ حاوی ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) و دکوساهگزانوییک اسید (DHA) و گروه دارونما کپسول دارونما را در طول ۳ هفته مصرف کردند. نمونه های خونی در ابتدا و پایان دوره مکمل سازی پیش و پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز جمع آوری و پروستاگلاندین ای ۲ سرم آنها به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها به وسیله آنالیز واریانس دوراهه در سطح P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پروستاگلاندین ای ۲ پس از فعالیت بدنی افزایش داشته است (P<0.05). مصرف مکمل موجب کاهش معنادار پروستا گلاندین ای ۲ ناشی از تمرین شد (P<0.05). یافته ها نشان می دهد که مصرف مکمل امگا ۳ می تواند موجب کاهش پاسخ التهابی به فعالیت ورزشی درمانده ساز شود.