مقاله اثر مصرف بادام هندی بر گلوکز، انسولین و لیپوپروتئین های سرمی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف بادام هندی بر گلوکز، انسولین و لیپوپروتئین های سرمی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام هندی
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله گلوکز
مقاله انسولین
مقاله لیپوپروتئین ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش دماوندی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی شریعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مشکلات بیماری دیابت، اختلالات ناشی از آن می باشد. پژوهش های متعددی نشان داده اند مصرف مغزدانه ها اثرات سودمندی بر پروفایل لیپیدی سرم دارند. پژوهش حاضر برای ارزیابی اثر بادام هندی بر قند خون ناشتا، انسولین و لیپوپروتئین ها در دیابت نوع ۲ طراحی گردید.
مواد و روش ها: در کارآزمایی بالینی تصادفی موازی حاضر که ۸ هفته به طول انجامید، ۵۰ بیمار دیابتی نوع ۲ (۳۴ زن و ۱۶ مرد) به طور تصادفی به دو گروه مداخله (بادام هندی) و شاهد (رژیم غذایی معمول خود) تقسیم شدند. در گروه مداخله ۱۰% کالری دریافتی روزانه با بادام هندی خام جایگزین شد. نمونه خون افراد در حالت ناشتا در ابتدا و انتهای پژوهش گرفته شد. تمام داده های غذایی با استفاده از یادآمد ۲۴ ساعته در ابتدا، میانه و انتهای پژوهش جمع آوری گردید.
یافته ها: در پایان پژوهش تفاوت میانگین کلسترول -HDL و انسولین سرم بین دو گروه مداخله و شاهد از نظر آماری معنی دار بود (به ترتیب P=0.02، P=0.023، P=0.043 و P=0.023)، اما در مورد سایر شاخص های بیوشیمیایی شامل گلوکز و سایر لیپوپروتئین های سرم، تفاوت آماری بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد جایگزین نمودن ۱۰% کالری دریافتی روزانه با بادام هندی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ می تواند از کاهش کلسترول – HDL جلوگیری نماید، و سبب کاهش انسولین سرم گردد، از این رو به احتمال زیاد نقش مهمی در کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی در افراد دیابتی دارد.