مقاله اثر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر مقاومت انسولینی، پروتئین واکنشگر C و چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر مقاومت انسولینی، پروتئین واکنشگر C و چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله آب انار
مقاله فاکتور التهابی
مقاله نمایه توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان امینی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: نیافر میترا
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی سروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت یکی از بیماری های متابولیک شایع در جهان بوده و ارتباط زیادی با چاقی دارد. چاقی مرکزی نیز با افزایش خطر دیابت، بیماری قلبی – عروقی، هیپرانسولینمی توام است. هیپرانسولینمی علت اصلی زنجیره اختلالات مرتبط با چاقی شکمی می باشد. مطالعات نشان داده میوه ها، سبزیجات و نوشیدنی های غنی از ترکیبات فنولی احتمالا میزان ابتلا به دیابت را کاهش می دهند. یکی از میوه های غنی از فلاونویید، انار است. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر فرآورده تجاری بدون شیرین کننده آب انار بر روی الگوی قند، فاکتور التهابی، شاخص های تن سنجی انجام شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۵۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ در محدوده سنی ۵۰ – ۳۰ سال به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه مداخله (۲۵ نفر) روزانه ۲۴۰ سی سی آب انار شیرین نشده و گروه کنترل (۲۵ نفر) که روزانه ۲۴۰ سی سی آب به مدت دو ماه مصرف کردند. قند خون ناشتا، فاکتور التهابی (hs-CRP)، اندازه های آنتروپومتری شامل وزن، قد، دور کمر، دور باسن، نمایه توده بدن در ابتدا و پس از هشت هفته اندازه گیری شد. از برنامه Nutritionist IV، آزمون Independent sample t-test و Paired sample t-test برای آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: مقایسه غلظت قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله، نمایه توده بدنی و hs-CRP بین دو گروه در ابتدای مداخله اختلاف معنی داری را نشان نداد. در گروه مداخله شاخص مقاومت انسولینی، وزن بدن، دور کمر و دور باسن به صورت معنی داری کاهش یافت (به ترتیب p<0.05، p<0.01، p<0.05، p<0.05); در حالی که مقایسه قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله،hs-CRP  اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت مصرف روزانه آب انار بر بهبود مقاومت انسولینی، وزن، دور کمر و دور باسن بود.