سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیامک کلانتری – استادایاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – استادایاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

گوجه فرنگی به عنوان یک میوه فرازگرا، می تواند فرآیند رسیدن را بعد از برداشت کامل کند. با برداشت میوه های گوجه فرنگی در یک مرحله رسیدن مشخص و با مهیا کردن شرایط انباری متناسب با آن مرحله، می توان میوه هایی با کیفیت مناسب به بازار عرضه کرد. در این پژوهش اثر مرحله رسیدن و شرایط نگهداری بر عمر انباری میوه های گوجه فرنگی بررسی شد. بدین منظور، میوه های گوجه فرنگی در سه مرحله رسیدن مختلف شامل سبز بالغ، صورتی و قرمز برداشت شدند. سپس همه میوه ها در سه شرایط دمایی مختلف شامل ۵ و ۱۳ درجه سانتی گراد و یک شرایط دمایی شبیه سازی شده (از زمان برداشت تا مصرف گوجه فرنگی توسط مصرف کننده)، نگهداری شدند. در حالیکه میوه های انبار شده در دمای ۱۳ درجه بصورت تقریباً طبیعی رسیدند، نگهداری میوه ها در دمای ۵ درجه سانتی گراد و شرایط دمایی شبیه سازی شده (SC) باعث اختلال در رسیدن طبیعی آن ها شد. نتایج نشان می دهد که در گوجه فرنگی به عنوان یک میوه فرازگرا، مرحله بلوغ (مرحله رسیدن) در زمان برداشت و شرایط دمایی نگهداری اثر مهمی بر عمر انباری و عمر قفسه ای آن دارد.