سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید محمودزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محسن شکل آبادی –
علی اکبر محبوبی –
ایمان کیمیایی خلیل آباد –

چکیده:

تغییر کاربری اراضی تعادل اکوسیستم های خاکی را بهم می زند. مدیریت کاربری اراضی سبب تغییر در کربن آلی خاک گردیده و نگهداشت کربن آلی در خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر اثر فعالیت انسانی از جمله تغییر کاربری زمین، زهکشی مانداب ها، جنگل زدایی، آتش زدن بقایا و احتراق سوخت های فسیلی می باشد. مطالعه مقدار اندوخته های کربن آلی در کاربری های مختلف و درک فرایندهای موثر در تحولات آن می تواند به یافتن راه مناسبی جهت بهره برداری بهینه از منابع طبیعی همراه با افزایش نگهداشت کربن آلی در خاک و کاهش تصاعد دی‌اکسید کربن به اتمسفر کمک نماید. برای این منظور از ۳ خاک باتلاق، باتلاق تغییر یافته به گندم و یونجه در سه عمق ۳۰-۰، ۶۰-۳۰ و ۹۰-۶۰ سانتیمتر نمونه برداری شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار کربن آلی در هر سه کاربری در عمق ۳۰-۰ سانتیمتر وجود دارد. تغییر کاربری باتلاق به گندم باعث کاهش ۱۳/۶ درصد کربن آلی کل شده و برای یونجه این کاهش ۱۳/۵ درصد می‌باشد.