مقاله اثر مدیریت دانش و وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی بر رقابت پذیری آن ها (مطالعه موردی: کارخانه های تولیدکننده کاشی و سرامیک استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر مدیریت دانش و وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی بر رقابت پذیری آن ها (مطالعه موردی: کارخانه های تولیدکننده کاشی و سرامیک استان یزد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت پذیری
مقاله مدیریت دانش
مقاله وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدااردکانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حدادیان سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت پذیری موضوعی محوری و مهم است که از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار یاد می شود. رقابت پذیری به معنای امکان دست یابی به موقعیت مناسب و ثبات در بازارهای جهانی می باشد. هدف این مقاله بررسی مدیریت دانش و وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی بر رقابت پذیری آن ها می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ۱۰۸ واحد بنگاه تولیدکننده کاشی و سرامیک استان یزد می باشد. فرضیات تحقیق در یک مدل طراحی شده و با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart Pls بررسی شد. داده های لازم از طریق پرسشنامه گردآوری شدند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش و وضعیت داخلی بنگاه های تولیدکننده کاشی و سرامیک بر رقابت پذیری آن ها و هم چنین وضعیت داخلی بنگاه ها بر سیستم مدیریت دانش اثرگذار است.