مقاله اثر مدت زمان تابش اشعه اولتراویوله روی تست حساسیت دارویی قارچ رایزوپوس نسبت به داروهای آمفوتریسین B، ایتراکونازول و فلوکونازول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۸۵۰ تا ۸۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر مدت زمان تابش اشعه اولتراویوله روی تست حساسیت دارویی قارچ رایزوپوس نسبت به داروهای آمفوتریسین B، ایتراکونازول و فلوکونازول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه اولتراویوله
مقاله رایزوپوس
مقاله داروهای ضدقارچی
مقاله تست حساسیت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
­مقدمه: اشعه UV به عنوان یک ضدعفونی کننده در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها کاربرد دارد که سطح اثر آن به مدت زمان تابش بستگی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر مدت زمان تابش اشعه UV بر روی حساسیت دارویی گونه های رایزوپوس نسبت به داروهای آمفوتریسین ب، ایتراکونازول و فلوکونازول انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۲ سوش بالینی جدا شده از بیمار طبق روش CLSI M38-P انجام گرفت. ابتدا سوسپانسیون قارچی با دامنه سلولی (۰٫۵-۵×۱۰۴ cfu/ml) تهیه گردید، سپس استوک های دارویی از داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین ب با رقت سریالی (mg/ml 16-0.03125) و داروی فلوکونازول با رقت سریالی (۰٫۱۲۵-۶۴ mg/ml) تهیه گردید و تست حساسیت دارویی قبل و بعد از تابش UV در زمان های ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ ثانیه ارزیابی شد.
نتایج: بیشترین و کمترین میزان بازدارندگی (MIC) برای داروهای فلوکونازول و آمفوتریسین ب به ترتیب (mg/ml 64) و (۰٫۵ mg/ml) قبل از تابش UV بود. میزان MIC پس از تابش UV به تدریج کاهش یافت به طوری بعد از ۱۰ ثانیه میزان MIC برای تمام سویه ها کمتر از ۰٫۰۳۱۲۵ mg/ml بود که صفر در نظر گرفته شد. حداقل میزان بازدارندگی (MIC) هر سه داروی مذکور با افزایش تابش اشعه UV بیش از ۲ ثانیه، کاهش معنی داری نسبت به قبل از تابش اشعه داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: استفاده از اشعه UV با رعایت زمان تابش مناسب به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی قارچی توصیه می گردد.