مقاله اثر مداخلات مختلف بر مورفولوژی دندان Bleach شده با لیزر: ارزیابی با میکروسکوپ الکترونی روبشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: اثر مداخلات مختلف بر مورفولوژی دندان Bleach شده با لیزر: ارزیابی با میکروسکوپ الکترونی روبشی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیزر Er:YAG
مقاله لیزر Nd:YAG
مقاله لیزر CO2
مقاله آسکوربات سدیم
مقاله میکروسکوپ الکترونی روبشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی بصیر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: چینی فروش نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه بلیچینگ به عنوان یک روش درمانی محافظه کارانه بطور گسترده ای در دندانپزشکی زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم بلیچینگ به کمک لیزر واکنشی است فتوشیمیایی که به تولید رادیکال آزاد اکسیژن منجر شده و توانایی برطرف کردن تغییر رنگ های دندانی را دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه اثر آماده سازی سطحی با لیزرهای Er:YAG، Nd:YAG، CO2 و آسکوربات سدیم بر مینای تازه بلیچ شده با لیزر و مشاهده اثر آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی می باشد.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی حاضر بر روی ۱۵ عدد دندان مولر سوم کشیده شده انسان که بدون پوسیدگی بودند، انجام گرفت. نمونه ها با پودر
Heydent JW فعال شده با لیزر دیود ۸۱۰ نانومتری بلیچ شدند. پس از ۷ روز مراحل بلیچینگ همانند مرحله اول دوباره تکرار شدند. سپس نمونه ها به طور تصادفی به ۵ گروه تقسیم گردیدند. نمونه های گروه اول تحت تابش با لیزرNd:YAG  با توان ۱ وات قرار گرفتند. نمونه های گروه دوم با لیزر Er:YAG با توان ۰٫۵ وات، گروه سوم با لیزر CO2 با توان ۰٫۵ وات تابش داده شدند و گروه چهارم با محلول آسکوربات سدیم ۱۰ درصد آماده شدند. گروه پنجم بعنوان شاهد در نظر گرفته شد.
یافته ها: لیزر Nd:YAG باعث بروز نواحی ذوب شدگی بر روی سطح دندان گردید. لیزر Er:YAG موجب ناصافی و تخلخل های سطحی و لیزر CO2 باعث ذوب لایه سطحی سوبسترای دندان و ایجاد ترک های میکرونی شد. آسکوربات سدیم تغییری بجز آنچه که در اثر بلیچینگ بوجود آمده بود، ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: آماده سازی سطح با لیزرهای CO2،Er:YAG ، Nd:YAG بر دندان های بلیچ شده به کمک لیزر می تواند باعث بهبود استحکام باند مواد رزینی به مینای تازه بلیچ شده شود.