سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهربانو حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود اخوان مهدوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قشلاقی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ریزجلبک به عنوان یک ماده اولیه مناسب برای تولید بیودیزل شناخته شده است. اما محتوای لیپید سلول ها تحت تاثیر شرایط متفاوت کشت قرار دارد. در این تحقیق، تاثیر محیط کشت سلول های تلقیح کننده بر روی محتوای لیپید سلول های کشت داده شده در محیط N8 با استفاده از روش وزنی بررسی شد. محیط کشت تلقیحی SH4نسبت به N8 محتوای لیپید بیشتری در سلول های ریزجلبک chlorella vulgaris ایجاد کرد.