سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصباح سایبانی – استادیار،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی دریا
داریوش ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید دهش – فارغ التحصیل کارشناسی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

از مهمترین پدیده هایی که عمرسازه های دریایی مثل سکو را به شدت کاهش می دهد، پدیده خستگی است.سکوها بدلیل قرارگرفتن در محیط دریا، در معرض دائم بارهای متناوب ناشی از موج می باشند به همین دلیل کلیه اعضاء سکوها تحت پدیده خستگی قرار دارند. که باید این موضوع را طوری در طراحی اعمال کرد که عمر خستگی از عمر بهره برداری سکو بیشتر باشد. از طرفی سکوهای دریایی به علت قرار گرفتن در محیط دریا به شدت در معرض پدیده خوردگی می باشند که این پدیده به شدت بر پدیده خستگی سکو تأثیرگذار می باشد وعمر خستگی را کاهش می دهد. در این مقاله سعی بر آن شده است که اثر محیط دریا بر عمر خستگی و در نتیجه عمر سکو مورد بررسی قرار گیرد.