مقاله اثر محلول پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله سنبله دهی
مقاله عملکرد دانه
مقاله مس
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی آزادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخش کلارستاقی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عنصر مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در مزرعه نمونه کشت و صنعت آستان قدس رضوی انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار رقم جو (فصیح، یوسف، ریحان و CB17) و فاکتور دوم شامل محلول پاشی کلات مس با غلظت یک در هزار در سه سطح (شاهد، محلول پاشی در مرحله تورم سنبله و محلول پاشی در مراحل تورم سنبله و سنبله دهی) بودند. بر اساس نتایج، بین ارقام، با وجود بعضی تفاوت ها، در صفاتی نظیر تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین، بر اساس نتایج، یک یا دوبار محلول پاشی با کلات مس باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گردید. افزایش عملکرد دانه عمدتا ناشی از افزایش وزن هزار دانه بود و سایر اجزای عملکرد شامل تعداد پنجه بارور در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله و همچنین شاخص برداشت تحت تاثیر محلول پاشی قرار نگرفتند. به طورکلی، به نظر می رسد با توجه به نقش عنصر مس در فیزیولوژی گیاهان، به خصوص در گیاه زراعی جو به عنوان یک گیاه حساس به کمبود مس می توان با مصرف ترکیبات حاوی مس به صورت محلول پاشی به افزایش عملکرد این گیاه در طی فصل رشد کمک کرد.