سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

چکیده:

در خاکهای آهکی فعالیت و جذب عناصر میکرو بدلیل pH بالای خاک کاهش می باشد. با کاهش pH آب آبیاری ومحلولپاشی با عناصرمیکرو به نظر می رسد این مشکل رفع شود. به این منظور،تحقیقی در سال ۸۸ روی خیار گلخانه ای در دانشگاه آزاد خوراسگان انجام شد . pH محلول غذایی (کود آبیاری) در سه سطح ۵/ ۷ ، ۵/ ۶ و ۵/ ۵ تغییر یافت و برای محلولپاشی دو نوع کود استفاده شد.تاثیرات آن بر میزان آهن ، مس وروی برگ در دو مرحله بررسی شد .مرحله اول یک ماه بعد از اولین گلدهی و مرحله دوم ،پایان برداشت بود. در نتیجه این تحقیق تفاوت آماری معنی داری برای هرسه عنصر در سطوح مختلف pH و دو نوع محلولپاشی مشاهده شد