مقاله اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری
مقاله افشا
مقاله هزینه سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآذین علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. به طور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تاثیرگذار باشند. این تحقیق در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. داده های مربوط به ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان از وجود رابطه معکوس و معنادار بین محافظه کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.