مقاله اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش بالغ
مقاله کورکومین
مقاله سدیم ارسنیت
مقاله تعداد اسپرم
مقاله بیضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مهرنجانی ملک
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارسنیک به عنوان یک آلاینده زیست محیطی منجر به ناباروری در جنس نر می گردد. کورکومین با خاصیت آنتی اکسیدانتی قوی قادر به مهار استرس اکسیداتیو می باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر کورکومین بر روی بافت بیضه و تعداد اسپرم موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی موش های بالغ در چهار گروه کنترل، سدیم ارسنیت (۵ میلی گرم بر کیلوگرم)، کورکومین (۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و کورکومین+ سدیم ارسنیت تقسیم بندی شدند و تیمارها به صورت تزریق داخل صفاقی به مدت پنج هفته صورت گرفت. پس از تیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت و بیضه چپ جهت مطالعه هیستوپاتولوژی لوله های سمی نیفر استفاده شد. هم چنین اسپرم های اپی دیویمی جهت شمارش تعداد اسپرم مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها: در موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت نسبت به گروه کنترل تعداد اسپرم و قطر لوله های سمی نیفر به طور معنی داری کاهش و میانگین قطر لومن لوله های سمی نیفر به طور معنی داری افزایش یافت. در گروه کورکومین+سدیم ارسنیت، کورکومین توانست اثرات نامطلوب ایجاد شده توسط سدیم ارسنیت را به طور معنی داری در خصوص بافت بیضه و تعداد اسپرم نسبت به گروه سدیم ارسنیت جبران نماید. با این وجود، تفاوت معنی داری در وزن بدن، وزن بیضه، مورفولوژی و قطر هسته اسپرماتوگونی ها بین هیچ یک از گروه ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: کورکومین قادر است اختلالات القا شده توسط سدیم ارسنیت را در تعداد اسپرم و بافت بیضه موش بالغ جبران نماید.