مقاله اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رت ها
مقاله ژل رویال
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خانشی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از اختلالات بالینی شایع است که در ۱۰-۵% زنان در سنین باروری مشاهده می شود و از علائم بالینی آن می توان به عدم تخمک گذاری، هایپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم و مقاومت به انسولین اشاره نمود. این مطالعه با هدف تعیین اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبدی در رت های پلی کیستیک انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۲ رت بالغ ماده با نژاد ویستار به طور تصادفی به ۴ گروه ۸ تایی تقسیم شدند: ۱- گروه کنترل که فقط آب و غذای معمولی دریافت کردند، ۲- گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی (PCO)، که با یک بار تزریق عضلانی استرادیول والرایت به میزان (۰٫۴ ml) 4mg به ازای هر رت، این سندرم در آنها القا شد، ۳- گروه کنترل ژل رویال که روزانه ژل رویال را با دوز ۹۰ mg/kg به صورت مایع خوراکی دریافت کردند، ۴- گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک – ژل رویال که همانند گروه دوم تخمدان پلی کیستیک در آنها القا و با ژل رویال همانند گروه سوم تیمار شدند. دوره تیمار در این تحقیق ۶۳ روز (۹ هفته) بود. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدی آنها جهت مطالعات بافتی با H&E و Sudan Black رنگ آمیزی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس یک طرفه و توکی صورت گرفت. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این بررسی ژل رویال باعث کاهش ذخایر چربی سلول های کبدی در رت های گروه پلی کیستیک تجربی شد و آثار تخریبی ناشی از استرس اکسیداتیو سندرم تخمدان پلی کیستیک را در بافت کبدی رت های گروه پلی کیستیک تحت تیمار با ژل رویال کاهش داد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه ژل رویال می تواند اثر حفاظتی بر بافت کبدی رت های پلی کیستیک داشته باشد.