مقاله اثر محافظتی درمان ترکیبی با هیپوترمی موضعی مغز و کرانیکتومی بر مدل سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی درمان ترکیبی با هیپوترمی موضعی مغز و کرانیکتومی بر مدل سکته مغزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرانیکتومی
مقاله سکته مغزی
مقاله هایپوترمی موضعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زریسفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کهنویی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پوررشیدی بشرآبادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاثیر هایپوترمی و کرانیک تومی در کاهش آسیب های ناشی از ایسکمی در مدل تجربی انسداد دایم شریان مغزی میانی نشان داده شده است. مطالعه پیش رو به منظور بررسی اثر ترکیبی هیپوترمی موضعی تاخیری و کرانیکتومی روی حجم انفارکتوس، اختلالات عصبی و شکست سد خونی مغزی در مدل سکته مغزی روی موش صحرایی طراحی شده است.
مواد و روش ها: انسداد شریان مغزی میانی روی ۳۶ موش صحرایی نر در سه گروه کنترل، کرانیکتومی و ترکیبی از هیپوترمی و کرانیکتومی القا شد. حجم انفارکتوس و شکست سد خونی مغزی ۴۸ ساعت پس از ایجاد ایسکمی اندازه گیری شد. اختلالات نورولوژیک در ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از سکته مغزی اندازه گیری شده شکست سد خونی مغزی از طریق نشت رنگ ایوانس بلو اندازه گیری شد.
یافته ها: اگرچه در مقایسه با گروه کنترل، حجم انفارکتوس در گروه کرانیکتومی و ترکیبی کاهش یافت (p<0.001). اما در گروه ترکیبی اثر محافظت نورونی نسبت به گروه کرانی کتومی بیش تر بود (P<0.01). در مقایسه با گروه کنترل، شکست سد خونی مغزی به طور قابل توجهی در گروه کرانیکتومی (p<0.05) و گروه ترکیبی (p<0.01). کاهش یافت. در مقایسه با گروه کنترل، تنها در گروه ترکیبی عملکرد رفتاری در آزمون های جدا کردن برچسب کاغذی ((p<0.05) در۲۴ ساعت)، ((p<0.001) در ۴۸ ساعت)، سیم آویزان (p<0.05) و آزمون بدرسون ((P<0.05) در ۲۴ ساعت) و (p<0.01) در ۴۸ ساعت) بهبود داشت. عوارض نورولوژیک نیز در گروه ترکیبی (در ۲۴ ساعت (p<0.05) و در ۴۸ ساعت (p<0.01) نسبت به گروه کرانیکتومی در همان زمان ها کاهش یافت.
استنتاج: اگر چه کرانیکتومی اثر محافظتی پس از سکته مغزی دارد، اما ترکیب آن با هیپوترمی موضعی تاثیر محافظت نورونی بیش تری دارد.