سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ذبیحی – دانشگاه دامغان ،دانشکده زمین شناسی
سیدسعیدالرضا اسلامی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

چکیده:

بر اساس مطالعات پیشین و شواهد جمع آوری شده در این تحقیق، گسل تکنار با امتداد کلی NE-SW یک گسل معکوس با مولفه راستگرد محسوب می گردد. از طرفی یکی از بارزترین عناصر ساختاری در پهنه تکنار، گسلهای امتداد لغز راستگرد با امتداد کلی WNW-ESE می باشند. با توجه به تطابق جنبش رخداده بر روی گسل تکنار و گسل های امتدادلغز مورد اشاره و نیز ارتباط مکانی بین آنها به نظر می رسد که این گسلها شاخه های گسلی نوع R جدا شده از گسل اصلی تکنار باشند. به این ترتیب و بنا بر تایید شواهد آزمایشگاهی، گسل تکنار نقش سطح ضعف از قبل موجود را برای شکل گیری گسل های امتدادلغز عهده دار می باشد. علاوه بر این، با توجه به جابجایی گسل تکنار توسط گسل های امتدادلغز راستگرد می توان دگرشکلی اخیر پهنه تکنار را از نوع راستگرد دانست.