سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهناز گگونانی – دانشگاه پیام نور نجف آباد
کوروش دلاور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
شکوفه انتشاری – دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده:

ما نقش سیلیکون را در متعادل سازی اثرات مخرّب آلومینیومی در گیاه Borago officinalis مورد بررسی قرار دادیم. گیاه مورد نظر را در شرایط گلخانه ای کشت دادیم و وقتی به مرحله ۷ برگی رسید، تیمار سیلیکون ( از سدیم تری سیلیکات (فرمول در متن اصلی مقاله) را با ۵ غلظت۰ ، ۰/۵ ، ۱ ،۱/۵ و ۲ میلی مولار آغازنمودیم. سپس گیاه را در معرض تیمار آلومینیوم ( از کلرید آلومینیوم آبدار AlCl3*6H2O با ۴ غلظت؛ ۰ ، ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ میلی مولار، قرار دادیم. سپس اثر این دو عنصر را بر مقدار کربوهیدرات های محلول و قندهای احیاکننده بررسی کردیم. نتایج نشان داد که آلومینیوم به طور اختصاصی مقدار این ترکیبات را با درجات متفاوتی کاهش داده است. سیلیکون با عث افزایش معنی دار مقدار کربوهیدرات های محلول شده است . همچنین این عنصر با افزایش مقاومت گاوزبان اثرات مخرّب آلومینیوم را در تیمارهای توأم تا حدودی کاهش داده است.