سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد افلاطونی – استاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

برای ارتباط جریان سطحی و زیر زمینی در حوضه های آبریز که متاثر از عوامل جوی است یک مدل جریان سطحی PRMS) و یک مدل جریان زیر زمینی (MODFLOW) با هم ادغام شده و یک مدل ترکیبی (GSFLOW) بدست آمده است تا بتوان براورد بهتری از دو جریان ارائه داد. مدل جریان سطحی از روی آمار بارش ، روان آب مستقیم ونفو ذ به خاک و از روی آمار درجه حرارت و تشعشع خورشید ، مقدار تبخیر و تعرق را محاسبه می کند. روان آب مستقیم در سیستم زهکشی طبیعی سطحی تقسیم می شود. نفوذ آب به خاک در ابتدا وارد ناحیه ریشه(لایه سطحی و زیر سطحی)و در نهایت پس از بر طرف نمودن کمبود رطوبتی بعنوان نفوذ عمیق یا تغذیه خالص مستقیم به بخش اشباع می پیوندد. آب پس از عبور از ناحیه غیر اشباع به دو بخش تقسیم می شود ، بخشی بصورت جریان بین لایه ای (Interflow) از قسمت غیر اشباع وارد رود خانه و بخش دیگر آن بصورت تغذیه خالص غیر مستقیم از همین قسمت به آب زیر زمینی می پیوندد. مدل آب زیر زمینی از روی تغذیه خالص و تبخیر و تعرق نوسان سطح آب ، تغییرات ذخیره و جریان پایه رود خانه را در آبخوان محاسبه می کند. نتایج نشان می دهد که نوسان سطح آب و تغییرات ذخیر ه در آکوفر و رودخانه متاثر از یکدیگر قابل محاسبه می باشند. همچنین براورد ذخایر آب زیرزمینی نسبت به هدایت هیدرولیکی و ضخامت ناحیه اشباع حساسیت زیادی دارد.