مقاله اثر متابولیت های لاکتوباسیل های جدا شده از ماست های بو می استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های بیماری زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر متابولیت های لاکتوباسیل های جدا شده از ماست های بو می استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های بیماری زا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله باکتری های لاکتیک اسید
مقاله لاکتوباسیل
مقاله فعالیت ضد میکروبی
مقاله روش چاهک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی علویجه سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: محزونیه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به علت اثرات مفید پروبیوتیک ها بر سلامت، این باکتری ها به شکل روز افزون به مواد لبنی و سایر مواد غذایی افزوده می شوند. لاکتوباسیل ها از پر کاربردترین باکتری ها برای این منظور، هستند. هدف این مطالعه، جداسازی لاکتوباسیل های بومی با توانایی پروبیوتیک است.
مواد و روش ها: به کمک واکنش گرم و آزمایش کاتالاز، لاکتوباسیل ها از میان باکتری های جدا شده از ۴۰ نمونه ماست بومی، تفکیک شدند. جدایه ها در اسیدیته ۲٫۵ به مدت ۲ ساعت قرار گرفتند و با کشت نمونه ها و شمارش تعداد کلونی ها، توانایی مقاومت به اسید جدایه ها ارزیابی شد. سپس، از بین ۱۸ باکتری مقاوم به اسید از طریق روش انتشار در ژل اثر ممانعتی جدایه ها روی بیماری زا هایی نظیر اشریشیا کلی و عامل عفونت های سوختگی پسودوموناس آئروژینوزا بررسی و نتایج با نتایج سویه های تجاری مقایسه شد.
نتایج: نتایج نشان داد بیش ترین اثر مهاری علیه عوامل بیماری زا به جدایه S4 مربوط است که حدود ۸۰ درصد بازدارنده خوب و ۲۰ درصد بازدارنده قوی بودند. نتایج حاصل از این جدایه با نتایج به دست آمده در مورد سویه تجاری لاکتوباسیلوس گاسری به طور کامل منطبق بود. همچنین کم ترین اثر ممانعتی علیه بیماری زاها به جدایه های (Y4-Y5-Y11-Y14-Y15) مربوط بود که همه (۱۰۰ درصد) بازدارنده ضعیف بودند و سایر جدایه ها در دسته بازدارنده خوب قرار گرفتند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش روز افزون مقاومت دارویی بیماری زاها، امروزه استفاده از پروبیوتیک ها به ویژه لاکتوباسیل ها به عنوان جایگزین مناسب آنتی بوتیک ها حائز اهمیت است. باکتری های مورد بررسی در این مطالعه، تا حدودی قادر به جلوگیری از رشد بیماری زاها بودند اما به منظور بررسی دقیق تر بهتر است از روش هایی با حساسیت بیشتر نظیر روش دو لایه و MIC نیز استفاده شود.