مقاله اثر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و حفظ حالت بنیادی پروژنیتورهای عصبی رت نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و حفظ حالت بنیادی پروژنیتورهای عصبی رت نژاد ویستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایع مغزی- نخاعی جنینی
مقاله نوروسفیر
مقاله تزاید سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاری سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در سال های اخیر شواهد چندی، نقش تکوینی برای مایع مغزی-نخاعی قایل شده اند. در این مطالعه تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی بر توانایی تکثیر و ویژگی های بنیادی بودن سلول های پروژنیتور عصبی بررسی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کورتکس جنین های ۱۵٫۵ روزه رت نژاد ویستار در شرایط استریل جدا و به روش آنزیمی به سوسپانسیون سلولی تبدیل گشت. سپس سلول ها با تراکم ۵۰ الی ۱۰۰ سلول در هر میکرولیتر محیط کشت DMEM/F12 حاوی مکمل N2 و فاکتور رشد EGF وFGF-2 کشت داده شد. در گروه کنترل فقط از محیط کشت استاندارد استفاده شد در حالی که گروه های آزمایشی با مایع مغزی-نخاعی روزهای مختلف جنینی (۱۶، ۱۸ و ۲۰) به نسبت ۱۰ به ۱۰۰ (حجمی-حجمی) تیمار-شدند. شمارش تعداد نوروسفیرها و بیان مارکر ویمنتین جهت بررسی توانایی تکثیر و حالت بنیادی مورد استفاده قرار گرفت. میزان بقای سلولی با استفاده از تست MTT سنجیده شد. نتایج بدست آمده از طریق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شد.
نتایج: مایع مغزی-نخاعی جنینی روزهای ۱۶ و ۱۸ تعداد نووروسفیرها و همچنین میزان بقای سلولی را افزایش داد.
نتیجه گیری: مایع مغزی-نخاعی جنینی روزهای مختلف جنینی به صورت وابسته به زمان تاثیرات متفاوتی بر تکثیر و بقای سلول های پروژنیتور عصبی می گذارند. همچنین این مایع حالت بنیادی سلولهای پروژنیتور عصبی را در حالت بنیادی تثبیت می کند.