سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ستاری نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
حسین بهمنیار – استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
سیدمحمدعلی موسویان –

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی دستگاه های استخراج مایع-مایع ماندگی فاز پراکنده می باشد که از آن برای تعیین سطح ویژه انتقال جرم استفاده می شود. سطح ویژه در طراحی، برای محاسبه ارتفاع واحدهایانتقال و تعداد آنها و نهایتا برای تعیین طول برج بکار می رود. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ماندگی فاز پراکنده برای سیستم شیمیایی آب-کروزین در حالت بدون انتقال جرم و با روش نمونه گیری درطول ستون می باشد. در این کار فاز پیوسته مورد استفاده آب مقطر اشباع شده از کروزین و فاز پراکنده کروزین اشباع از آب مقطر است. باتوجه به نتایج تجربی به راحتی می توان دریافت که با افزایش غلظت مادهفعال سطحی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید در فاز پیوسته، از میزان ماندگی استاتیک فاز پراکنده در طول برج کاسته شده که علت وقوع این پدیده را می توان کاهش کشش سطحی قطرات فاز پراکنده در حضور مادهفعال سطحی مورد استفاده در فاز پیوسته دانست. نکته دیگری که می توان در نمودارهای ارائه شده مشاهده کرد کاهش ماندگی استاتیک در طول برج با افزایش دور روتورها می باشد.