مقاله اثر لیپوپروتئین های با وزن مولکولی کم بر تشکیل ترومبوز عروقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر لیپوپروتئین های با وزن مولکولی کم بر تشکیل ترومبوز عروقی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسکلروزیس
مقاله ترومبوز
مقاله LDL کلسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدپور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادم معبودی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سیگار چیان تقی زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جان ملکی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدعلیخانی سیدبهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شواهد بسیاری وجود دارند که لیپیدها به ویژه لیپوپروتئین ها با وزن مولکولی پایین و همین طور پلاکت ها نقش مهمی در پاتوژنز پلاک آترواسکلروزیس و تشکیل لخته عروقی دارند. مساله مهم این است که چگونه لیپیدها می توانند باعث القای تشکیل ترومبوز اولیه گشته و چه آزمایش هایی در تشخیص زودرس این ترومبوس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟
مواد و روش ها: این تحقیق به روش مقطعی (cross sectional) انجام شد. ۴۲ نفراز میان افرادی که سابقه افزایش چربی با کلسترول تام سرم بالاتر از mg/dL 200 داشتند و ۱۴ نفر از میان افراد داوطلب سالم (کلسترول طبیعی) به عنوان شاهد سالم انتخاب شدند. پس از جمع آوری LDL سرم نمونه ها و اکسید کردن آن ها، فعالیت پلاکت ها در مجاورت این نمونه ها آزمایش شد. نتایج با استفاده از ۱۶ SPSS و آزمون t-test تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان جذب
LDL اکسیده نمونه ها از ۰.۴۵ در LDL طبیعی به۰.۹۸ در فرم اکسیده تبدیل شده (p<0.0008). برخلاف LDL طبیعی، لیپوپروتئین های اکسید شده موجب افزایش تجمع پلاکتی با اگریگومتری شدند، فعالیت پلاکت ها در مجاورت n-LDL فقط ۱۱% بود، در صورتی که در مجاورت mg/dL 20 از OX-LDL، این فعالیت تا ۴۵% رسید. فلوسیتومتری نشان داد که حداکثر میزان باند شدن پلاکت ها به فیبرینوژن در مجاورت ۱۰ میکرومول ADP و mg/dL 20 لیپوپروتئین های طبیعی و اکسید شده، به ترتیب ۸% و ۸۲% بود.
نتیجه گیری: آزمایش ها نشان دادند که چنانچه لیپیدها در مجاورت مواد و داروهای اکسیدان قرار گیرند، اکسید شده و موجب فعالیت بیشتر پلاکت ها می گردند. بنابراین احتمال ایجاد ترومبوز وریدی و بیماری های قلبی عروقی زیاد می شود.