سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
نور الع معلمی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

رها کردن فاضلاب ها در محیط تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت بشر تلقی می شود. در حالی که استفاده از آن در کشاورزی به صورت یک کود سر شار از مواد آلی و عناصر غذایی مهم و موثر در رشد گیاه توصیه می شود. در این مطالعه که در فاصله ۰ ماه از ابتدای آذر ماه تا ابتدای خرداد در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز انجام شد، امکان استفاده از لجن فاضلاب شهری تصفیه شده به صورت یک کود آلی ارزان قیمت و یک منبع تجدید پذیر در طبیعت و همچنین اثرات آن بر ویژگی های رویشی نهال زیتون به تنهایی و در مقایسه با کود شیمیایی و اثر توام آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور اثر لجن ، کود شیمیایی کامل و اثر توام آنها برپارامترهای مختلف مانند سطح برگ، کلروفیل برگ، طول گیاه، افزایش تعداد شاخه های جانبی ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه و ساقه و تعداد برگ های جدید بررسی گردید. اثر توام کود و لجن بر تعداد شاخه های جدید ، طول گیاه، وزن خشک ریشه و کلروفیل معنی دار شد. اثر توام لجن و کود بر سایر پارامترها معنی دار نشد.