مقاله اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های فتوسنتزی و تغذیه معدنی گیاه ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های فتوسنتزی و تغذیه معدنی گیاه ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: آروین محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجویی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت بتول
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوری، یک تنش محیطی است که رشد و نمو گیاهان و تولید محصولات کشاورزی را در بیشتر نقاط جهان متاثر می سازد. در این مطالعه، تاثیر تنش شوری (کلرید سدیم) و پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص های رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II شامل عملکرد کوانتومی فتوسیستم(Æ PSII) II ، بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم (Fv/Fm) II و خاموشی غیر فتوشیمیایی (NPQ) و تغذیه معدنی شامل عناصر سدیم، پتاسیم، نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و بور در برگ های ذرت (KSC704) بررسی شد. برای این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح شوری و سه سطح سالیسیلیک اسید و با ۵ تکرار انجام شد. تنش شوری باعث کاهش شاخص های رشد، کلروفیل، کاروتنوئید، عملکرد کوانتومی فتوسیستم (Æ PSII) II و بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم (Fv/Fm) II و افزایش مقدار خاموشی غیر فتوشیمیایی (NPQ) شد. همچنین، تنش شوری میزان عناصر معدنی را در برگ های ذرت تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش مقدار پتاسیم و مس و افزایش مقدار سدیم، فسفر، منیزیم، آهن، روی، منگنز و بور شد و بر مقادیر نیتروژن و کلسیم تاثیری نداشت. پیش تیمار سالیسیلیک اسید باعث افزایش کلروفیل، کاروتنوئید، عملکرد کوانتومی فتوسیستم Æ PSII) II) و بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم (Fv/Fm) II و کاهش مقدار خاموشی غیر فتوشیمیایی (NPQ) شد. سالیسیلیک اسید همچنین باعث تغییر در جذب و انتقال مواد معدنی به برگ از جمله کاهش مقدار سدیم شد. نتایج مثبت پیش تیمار سالیسیلیک اسید در کاهش آثار تنش شوری و بهبود شاخص های رشد مشخص است.