سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محسن مسعودیان – استادیار گروه سازه های ابی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سرریز استوانه ای نسبت به موارد جایگزین دارای مزایایی از جمله اقتصادی طراحی اسان و ضریب دبی بالا می باشد هیدرولیک جریان روی سدهای لاستیکی شبیه سرریز استوانه ای است به دلیل انحنای زیاد خطوط جریان روی این نوع سرریز ها دانستن چگونگی تغییرات ضریب دبی با عوامل موثر بر در آن در طراحی و کاربرد این سرریزها بسیار سودمند خواهد بوددراین مقاله پارامترهای موثر بر ضریب دبی سرریزهای استوانه ای در مدل ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است دراین ازمایشات رابطه ضریب دبی با متغیرهای شعاع استوانه هد آب بالا دست هد آب روی سرریز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد ازمایشات در فلومی به طول ۵ متر و عرض ۷۵ میلی متر انجام گردیده است سرریزهای استوانه ای با قطرهای ۷۰ ، ۹۰ و ۱۱۰ میلی متر مورد استفاده قرار گرفته اند نتایج ازمایشات نشان میدهد که با افزایش نسبت بی بعدهد روی سرریز به شعاع سرریز ضریب دبی برای هر سرریز افزایش می یابد و ضریب دبی دراین نوع سرریز ها نزدیک به یک و در اغلب موارد بیشتر از یک است