سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – استاددانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

الکتروهیدرودینامیک شاخه ای میان رشته ای از علم است که به بررسی اثر اعمال میدان الکتریکی بر سیال می پردازد. در این پژوهش اثر الکتروهیدرودینامیک بر افزایش انتقال گرمای جابه جایی اجباری درون یک لوله تحت شار ثابت گرما به صورت تجربی بررسی شد. اعمال میدان الکتریکی در درون لوله فلزی از طریق یک الکترود سیمی پیچیده شده روی یک استوانه چوبی هم محور با لوله، انجام پذیرفت. در شرایطیاد شده، اعمال میدان سبب ایجاد حرکت ثانوی های در هوا می شود که به باد کرونا مشهور بوده و عامل افزایش ضریب انتقال گرما می باشد. در این پژوهش اثر قطر الکترود سیمی در افزایش انتقال حرارت و ایجاد باد کرونا بررسی شد. این پدیده میتوان به عنوان روشی نوین در افزایش انتقال حرارت مطرح شود