سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا حسین نژاد – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

نانوسیال ترکیبی از سیال پایه و ذرات ریزجامد دراندازه نانو می باشد انتقال حرارت ایجاد شده توسط نانوسیال نسبت به سیال خالص بیشتر و افت فشار آن کمتر می باشد و به همین دلیل استفاده از آن درحال افزایش است دراین مقاله اثر تغییر قطر متوسط نانوذرات برروی انتقال حرارت جابجایی اجباری ومغشوش نانوسیال درون کانال با سطح مقطع مستطیلی شکل و درحالت سه بعدی بررسی می شود شرط مرزی دیواره شار حرارتی ثابت وروش حل بصورت عددی و با استفاده از مدل مخلوط غیرهمگن می باشد سیال پایه دراین تحقیق آب و از Al2O3 به عنوان ذرات نانو استفاده شده است دراین بررسی تمام خواص فیزیکی ثابت در نظر گرفته شدها ند و تاثیر قطر متوسط نانوذرات برروی پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج انها تجزیه و تحلیل شده است.