سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا شعبانی – دانشجوی ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر قطبش القاییIP) بر پاسخ میدان الکتریکی از چشمه ی کنترل شده ی الکترومغناطیسی در حوزه ی فرکانس بوسیله ی معرفی مدل کول-کول یک بعدی موردمطالعه قرار گرفته استIP روشی موثر در اکتشاف نفت و گاز است زیرا هیدروکربن به سمت بالا حرکت کرده و هاله ای از سولفید آهن در بالای مخزن شکل می گیرد و در نتیجه مخزن به دام انداخته می شود.همچنین تفاوت قابل توجهی در خواص ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی ایجاد می شود .در این تحقیق لای های با مقاومت بالا که حاوی نفت وگاز می باشد ، درفرکانس های متفاوت توسط پاسخ میدان الکتریکی بوجودآمده در گیرنده دو قطبی الکتریکی، مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از تغییرات اثر درصد فرکانس و فاز بر حسب دور افت استفاده ونتایج آنها با هم مقایسه شده است. در نهایت با استفاده از این روش، نتایج بدست آمده از فرکانس های اعمال شده، مبنایی برای تشخیص لایه ی مقاوم با مقاومت ، ضخامت و عمق دفن متفاوت می باشد . این روش برای لیتوسفر دریا و پوسته کاربرد دارد و معمولا برای اکتشاف در عمق های بالا از روش مگنتوتل وریک استفاد می شود .در ادامه این تحقیق پاسخ الکترومغناطیسی از بستر دریا با استفاده از آرایه ی دو قطبی- دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته است.بنابراین مدل یک بعدی برای لایه های زیر بستر دریا در نظر می گیریم که در آن لایه هیدروکربنی در عمق ۲۰۰۰ متر از سطح آب در نظر گرفته شده است.دو حالت کلی برای لایه مقاوم در نظر می گیریم، که در حالت اول مقاومت ویژه ثابت و ضخامت متغییر است و در حالت دوم ضخامت لایه مقاوم ثابت و مقاومت ویژه متغییر است.همچنین از محدوده ی فرکانس های متفاوت استفاده شده است.در نهایت نمودارهای تغییر تدریجی اثر در صد فرکانس بر حسب دور افت و تغییر تدریجی فاز بر حسب دور افت را به دست آورده و با یکدیگر مقایسه می کنیم. در نهایت با تغییر مقاومت ویژه لایه قرار گرفته در بالای مخزن هیدروکربنی، تغییرات در نمودار فاز را بررسی می کنیم. هدف از این مطالعه بررسی لایه مقاوم هیدروکربنی با شرایط متفاوت است که در چه شرایطی بهترین تشخیص از لایه مقاوم را می توانیم داشته باشیم