مقاله اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستازی
مقاله حافظه
مقاله یادگیری احترازی غیرفعال
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورززاده فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گرایش به مصرف داروهای محرک سیستم عصبی و روان گردان از مشکلات جوامع بشری است. اکستازی از جمله مواد نوروتوکسیک است که از مشتقات آمفتامین هاست. این دارو با اثر بر نوروترانسمیترها و سلول های مغزی اثرات سوءی به جای می گذارد. در این مطالعه اثر این دارو بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در رت مورد بررسی قرار می گیرد. در یک مطالعه تجربی ۴۰ سر رت نر از نژاد ویستار به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد که حلال دارو را دریافت کردند. به سه گروه دیگر روزانه به ترتیب ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم اکستازی به صورت دهانی داده شد. ۲۲ روز بعد از شروع مطالعه توسط دستگاه شاتل باکس حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال بررسی شد و مدت زمان تاخیر در اولین ورود به اتاق تاریک (STL) و کل زمان سپری شده در اتاق روشن (TLC) اندازه گیری گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گروه های تجربی، تاخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک (STL) و نیز مجموع زمان سپری شده در اتاق روشن (TLC) در تمامی گروه ها و به صورت وابسته به دوز نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر شد (P<0.05). قابل ذکر است طولانی تر بودن تاخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک و کل زمان سپری شده در اتاق روشن نشانه حافظه و یادگیری بهتر می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اکستازی باعث کاهش حافظه و یادگیری می شود.