مقاله اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوموس موسه
مقاله کم آبی
مقاله رافلمون
مقاله دمای سطح برگ
مقاله کلروفیل
مقاله پتانسیل آب برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: کامگارحقیقی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوار علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع پایه در صنعت مرکبات از مهمترین اولویت ها است. رافلمون یکی از مهمترین وگسترده ترین پایه های مورد استفاده در تولید مرکبات است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای مورد استفاده در آزمایش شامل قارچ میکوریز آربسکولار (گلوموس موسه و شاهد بدون قارچ) و تنش کم آبی (دور های آبیار ۲، ۴، ۶ و ۸ روز) بود. تنش کم آبی عملکرد ماده خشک اندام هوایی و ریشه را کاهش داده و تاثیر تنش کم آبی بر اندام هوایی بیشتر از ریشه بوده است. با افزایش تنش کم آبی درصد کلنیزاسیون ریشه، پتانسیل آب برگ، شاخص کلروفیل کاهش، در حالی که دمای سطح برگ افزایش یافته است. قارچ میکوریز آربسکولار درصد کلنیزاسیون ریشه، عملکرد ماده خشک ریشه و اندام هوایی، شاخص کلروفیل و پتانسیل آب برگ را افزایش در حالی که دمای سطح برگ را نسبت به تیمارهای بدون قارچ کاهش داده است.