سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی قلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی( عضوباشگاه پژوهشگران جوان دا
فاطمه زنده بودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی،

چکیده:

امروزه محققان ثابت کرده اند که رژیم غذایی افراد، نقش مهمی در پیشگیری، بروز و درمان انواع سرطان ایفا می کند. سرطان پروستات شایع ترین سرطان در بین مردان است. سالانه حدود ۰۰۲۲۲ آمریکایی به این دلیل جان خود را از دست می دهند. مصرف میوه ها و سبزیجات نقش مفیدی در پیشگیری از سرطان دارند، زیرا علاوه بر تأمین ویتامین ها، املاح و فیبر، وعده های غذایی کم کالری و کم چربی را فراهم می کنند. این احتمال وجود دارد که مصرف کالری و چربی بیش از حد، خطر سرطان پروستات را افزایش دهد و رشد سلول های سرطانی پروستات را تحریک کند. فیبر های رژیمی باعث تغییر چرخه ی آنتروپاتیک تستوسترون می شود که در نهایت خطر ابتلا به سرطان پروستتات را کتاهش متی دهتد. بتا توجته بته تحقیقات انجام شده، مصرف رژیم های غذایی حاوی مقادیر فیبر بالا به میزان زیادی می تواند از ابتلا به سرطان های وابسته بته هورمتون ، مثتل سترطان پروستات و سرطان سینه جلوگیری کند. در این مقاله به بررسی عوامل ایجاد کننده سرطان پروستات و اثر فیبر های رژیمی بر متابولیسم بدن و جلتوگیری از ابتتلا بته سترطان هتای وابستته بته هورمون پرداخته شده است.