سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
علیرضا نیکنام – تهران – اوین – دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده لیزر و پلاسما
سعید طاهری بروجنی – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

در این پژوهش با در نظر گرفتن اثرات فشار کوانتمی و پتانسیل بوهم ، برهم کنش بیم های الکترونی و پوزیترونی در پلاسمای فلزی طلا مورد بررسی قرار گرفته است. با بکارگیری مدل کوانتمی سیالی در سیستم مودنظر ، بطور دقیق وابستگی سرعت رشد ناپایداری به اثرات کوانتمی محاسبه می شود. به کمک نتایج این پژوهش می توان دریافت که در حالت کوانتمی به دلیل در نظر گرفتن دو اثر بیان شده ، ناپایداری دو جریانی محو شده و سیستم به تعادل می رسد . همچنین می توان مشاهده کرد که هرچه پارامتر جفت شدگی پلاسمونیک بزرگتر شود سیستم در عددهای موج های پایین تر به پایداری می رسد.