سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علی مرتضوی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
پرستو قائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

فناوری ترکیبی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به عنوان یک روش نگهداری ملایم اما موثر استفاده می شود تحقیقات به عمل امده نشان داد که فناوری ترکیبی منجر به بهبود کیفیت کلی مواد غذایی از طریق به کارگیری اگاهانه ترکیبی از موانع مدنظر می شود اکثر باکتریهای متحرک اگر به مدت طولانی در معرض فشار ۴۰۰-۲۰۰ اتمسفر قرار گیرند قابلیت حرکت خود را از دست میدهند فشارهای نسبتا بالا سرعت رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها را کاهش میدهد و فشارهای بسیار بالا میکروارگانیسم ها را غیرفعال می کنند فشار بالا به انجام واکنشهایی کمک می کند که در آنها پیوندهای هیدروژنی تشکیل می شود زیرا ایجاد پیوند سبب کاهش حجم می گردد این تکنیک نه تنها برای روش نگهداری مواد غذایی سنتی معتبر است بلکه برای فرایندهای جدید نظیر اشعه دهی مواد غذایی فشار بسیار بال فناوریهای پالسی و غیره کارایی دارد حلال فوق بحرانی تحت فشار برای غیر فعال کردن سلولهای مخمری و listeria monocytogenes موثر است.