سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل صلح جو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد ، گرایش شناسایی و انتخاب مواد
عبدالرضا سیم چی – استاد ،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حسین آشوری – استاد ،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش ، اثر اعمال فشار خارجی بر فرایندهای ذوب و انجماد و ذوب مجدد آلومینیوم به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شده است. برای شبیه سازی فرایندهای دو فشار (۱GPa و ۲GPa) در نظر گرفته شد. ساختار کریستالی سیستم در طی فرایندهای مختلف با استفاده از تابع پراکندگی شعاعی بررسی شد. دمای ذوب و انجماد آلومینیوم توسط تغییرات انرژی سیستم تعیین شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که دمای ذوب با افزایش فشار اعمالی افزایش می یابد. رد طی فرایند انجماد ساختار کریستالی یا شبیه آمورف می تواند تشکیل شود که این ساختار وابسته به فشار اعمالیست .همچنین ، بررسی دمای ذوب مجدد نشان داد که دمای ذوب وابسته به مقدار کریستالی بودن ساختار سیستم است.