مقاله اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص درک فساد
مقاله شاخص کنترل فساد
مقاله ترکیب مخارج دولت
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پتانلار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است.
در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۰ برای ۳۱ کشور منتخب در حال توسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلند مدت بین آنها می پردازیم و سپس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی می شود.
نتایج حاصل از برآورد مدل های اقتصادسنجی حاکی از آن است که فساد مالی ترکیب مخارج دولت را به طور معنا داری تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. همچنین از سهم نسبی مخارج نظامی و مخارج سرمایه ای در تولید ناخالص داخلی کاسته می شود.