مقاله اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجرای حکم
مقاله تاخیر اجرای حکم
مقاله محکوم به مالی
مقاله محکوم به غیرمالی
مقاله تامین مناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تامین، معیار و زمان اخذ تامین، چگونگی استیفای حقوق از تامین اخذ شده و تفاوت ها و شباهت های احکام مالی و احکام غیر مالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می پردازد.